Konzultace

Jestliže už jste se stali pyšným majitelem jachty nebo jen chcete koupit novou loď, můžete mít řadu otázek týkajících se nákupu, registraci a pojištění plavidla, jeho parkování v přístavu, hledání kvalifikované posádky, atd. Pokud potřebujete podrobnější informace o těchto záležitostech, tak Yacht Empire™ vždy Vám pomůže.


Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti jachtingu, úzce spolupracujeme s kvalifikovanými kapitány a mechaniky, společnostmi pro služby motorů a pohonných systémů, odborníky v restaurování interiéru, jachtařskými kluby a parkovišťmi, a to jak na Ukrajině, a ve Středomoří.


Seznam poradenských služeb:

Poradenství ohledně obecných otázek
Druhy a typy jachet, výhody a nevýhody výrobců, které Vás zajímají, zvláštnosti nákupu jachty na Ukrajině a v zahraničí, nuance registrace a pojištění, parkovací místa pro jachtu a průměrné náklady roční údržby, kde najít kvalifikovaného kapitána a posádku, procedura zimní konzervace a dekonzervace jachty, obecné pořadí cen atd.

Specializovaná konzultace
Otázky týkající se opravy a údržby motorů, financování uzavření obchodu, pojištění, konzervace/dekonzervace a přeprava jachty.

Kontrola a příprava aktu odhalení závad plavidla
Odborníci z naší společnosti (kapitán/ mechanik /surveyor) jdou na přístaviště plavidla a provádí tam jeho důkladnou kontrolu, po čemž sestavují podrobný akt odhalení závad jachty. Podle přání zákazníka, na místo kontroly také může být pozvána společnost, která provádí opravy pohonných systémů (Volvo Penta, Mercury, Caterpillar).

Expertní odhad hodnoty jachty
Analýza mezinárodního a ukrajinského jachting trhu, současného stavu prodávají jachty a dalších faktorů k určení její nejúčinnější prodejní hodnoty. Hodnocení může být buď licencované, a také může mít informačně vzdělávací charakter.